czwartek, 13 Sie 2020

Patriotyczna historia parafii

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.

Jan Paweł II

Parafia Św. Mateusza w Ligowie to malownicze pola z gospodarstwami, gdzie z każdego zakątka, wznoszą się wieże ligowskiego kościoła. To dla nas parafian, mała ojczyzna, w której się urodziliśmy i mieszkamy, ze swoimi obowiązkami, troskami i radościami, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy ? nasze domy, ulice, cmentarz, kościół, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana.

Jesteśmy dumni z bogatej historii naszej parafii, w której miejscowi proboszczowie, jak  ks. Ignacy Małkiewicz oraz ks. Orłowski, oprócz miłości do Boga krzewili w sercach parafian ducha patriotyzmu.

Wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, jak i II Wojną Światową, w szczególny sposób odcisnęły ślad na ligowskiej ziemi. Świadomii bogactwa lokalnej przeszłośc oraz  pamiętając nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, pragniemy przekazać następnym pokoleniom historyczne dziedzictwo.